نمونه هاي اجرايي

نمونه هاي اجرايي اتوماسيون شهربازي

دستگاه‌هاي نصب شده اتوماسيون شهربازي در شهربازي استان گيلان: