نمونه‌‌های اجرا شده


اعطای نمایندگی
نمونه‌های اجرا شده ‌

1- مجموعه فاز 1 اكباتان:2-سازمان انتقال خون:

3- مجموعه ورزشی زیتون:


4- مجتمع اداری تجاری بهار:
5- مجتمع تجاری اداری ولی‌عصر: