نمونه‌های اجرا شده
نمونه هاي اجرا شده اتوماسیون باشگاهی اعتباری

مراکز طرف قرارداد سیستم اتوماسیون باشگاهی/اعتباری:

استخر سازمان نقشه‌برداری تهرانمجموعه ورزشی صدف کرمان‌خودروکلینیک ورزشی تابانپردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهرانمجموعه ورزشی سپهرمجموعه ورزشی پیک سلامتی صبا