نرم افزار اتوماسیون باشگاهی
نرم‌افزار اتوماسیون باشگاهی

نرم افزار اتوماسیون ورزشي جهان گستر پکیج کاملی از نرم افزار ثبت نام باشگاه و نرم افزار بوفه می باشد .این نرم افزار وظیفه مدیریت کلیه عملیات مجموعه را بر عهده دارد و نقش یک مدیر متفکر رادر سیستم ایفا می نماید .برخی از ویژگی‌های نرم‌افزار