تجهيزات اتوماسيون شهربازي

تجهيزات اتوماسيون شهربازي


 1- ترمينال افزايش اعتبار:
شهربازي
شهربازي
شهربازي


 2- ترمينال كاهش اعتبار:
شهربازي

شهربازي

 3- نمايشگر عملكرد كارت:


 جهت نمايش مانده اعتبار و عملكردهاي قبلي كارت در شهربازي استفاده مي گردد.


 4-تابلو روان:

 جهت نمايش تعداد حاضرين، سانس‌هاي بازي، اطلاعايه‌ها و اخبار، وضعيت هوا و ... 5-گيت كنترل تردد:

جهت كنترل تردد افراد در ورودي و خروجي مجموعه‌ها نصب مي‌گردد. 6-كارت شهربازي:

فرد با پرداخت مبلغ دلخواه به اپراتور مستقر در باجه، يك كارت شهربازي هوشمند با همان ميزان شارژ دريافت نموده و جهت استفاده از كليه خدمات مجموعه اعم از: بازي‌ها، فروشگاه، رستوران و بوفه، پاركينگ و ...، بهاي هر يك را از طريق كسر كارت بليط مي‌پردازد. 7-پرينتر چاپ كارت شهربازي:

مديران مجموعه‌هاي تفريحي و شهربازي‌ها مي‌توانند با خريد اين پرينتر، به چاپ كارت شهربازي با لوگوي خاص مجموعه بپردازند.