روشهای افزایش اعتبار
روشهای افزایش اعتبار یا شارژ کارت
بعد از دریافت کارت تغذیه و جهت استفاده از آن در سیستم اتوماسیون تغذیه شرکت جهان گستر (خرید غذا)، بایستی کارت هوشمند تغذیه دارای شارژ ریالی باشد. روشهای مختلف شارژ کارت غذا عبارتند از:

• شارژ كارت‌ها از طریق دستگاه افزایش اعتبار هوشمند و كامپیوتر (پرداخت نقدی)
• شارژ كارت‌ها از طریق دستگاه افزایش اعتبار هوشمند سیار بدون نیاز به كامپیوتر (پرداخت نقدی)
• شارژ كارت‌های اتوماسیون تغذیه از طریق كارت های اعتبار یكبار مصرف
• شارژ كارت از طریق كارت‌های عضو شتاب
• شارژ كارت از طریق اینترنتشارژ كارت ‌از طریق دستگاه افزایش اعتبار هوشمند A80 و كامپیوتر (پرداخت نقدی)

این دستگاه معمولاً پشت دریچه اتاق اپراتور نصب گردیده و جهت شناسایی کارت افراد به کار می‌رود . با قراردادن كارت (بدون تماس یا کنتکتلس) هر شخص در مقابل این دستگاه ، اطلاعات مربوط به كارت سریعاً روی مانیتور ظاهر می گردد و اپراتور می تواند با دریافت وجه ، مبلغ را به حساب اعتباری شخص بیافزاید.
شارژ كارت‌ از طریق دستگاه افزایش اعتبار هوشمند سیار AS80 بدون نیاز به كامپیوتر (پرداخت نقدی)
این دستگاه توسط شبکه یا ارتباط با کنترلر مرکزی به کامپیوتر متصل شده به کمک یک اپراتور می‌تواند مبلغ را به حساب اعتباری شخص بیافزاید بدون اینکه به کامپیوتر اصلی سیستم دسترسی داشته باشد مسئول دستگاه وجه مورد نظر را از دانشجو دریافت می نماید سپس با زدن یکی از کلیدهای F1 تا F6 (که از پیش مبالغی ثابت برای آنها مشخص شده است ) و کلید تایید , وجه مورد نظر به حساب دانشجو افزوده می شود و فیش رسید نیز چاپ می گردد این دستگاه را می توان در دکه ها و یا بانک های موجود در دانشگاه قرار داد.
شارژ كارت‌از طریق كارت‌های اعتبار یكبار مصرف
از طریق دستگاه افزایش اعتبار هوشمند سیار اتوماتیك ASA80 (كارت شارژی)

این دستگاه قابل استفاده بصورت متکی به خود بوده و فرد می تواند فیش‌های اعتباری خاص را که توسط نرم افزار اتوماسیون تغذیه چاپ شده ، از دکه‌های ، روزنامه فروشی‌ها و مراكز خرید دانشگاه خریداری نموده و با وارد نمودن رمز آن در دستگاه وقراردادن کارت اتوماسیون در مقابل دستگاه ، مبلغ مورد نظر را به حساب كارت خود واریز نماید. گزارشات مربوطه امنیت استفاده از این حالت را تضمین می نماید. مزایای روش :
1- حذف نیروی انسانی جهت افزایش اعتبار كارت‌ها
2- حذف مراجعات افراد جهت شارژ كارت
3- كارت‌های شارژ از طریق ارسالSMS نیز قابل استفاده می‌باشند.
4- كارت‌های شارژ از طریق اینترنت نیز قابل استفاده می‌باشند.
5- فیش اعتباری تنها یكبار قابل استفاده است وپس از استفاده باطل می شود.
شارژ كارت از طریق كارت‌های عضو شتاب و دستگاه افزایش اعتبار بانكی AB80 + POS بانکی
نحوه استفاده از سیستم : ابتدا فرد كارت بانكی عضو شتاب خود را در دستگاه POS كشیده و با وارد كردن مبلغ مورد نظر و رمز كارت خود ، مبلغ را به حساب موسسه واریز می‌كند ، ازسوی دیگر كارت اتوماسیون تغذیه خود را در مقابل دستگاه افزایش اعتبار بانكی گرفته و مبلغ در حساب اتوماسیون تغذیه ثبت خواهد شد. نیازها :
1- شماره حساب سراسری جاری از سوی مرکز که پرداخت اینترنتی آن توسط بانک فعال‌شده
2- ارائه IP INVALID

این سیستم شامل اقلام ذیل می‌باشد :

1- دستگاه افزایش اعتبار بانكی
2- دستگاه POS فروشگاهی
3- جعبه محافظ
4- كابلهای ارتباطی

مزایای روش :
1- حذف نیروی انسانی جهت افزایش اعتبار كارت‌ها
2- حذف مراجعات افراد جهت شارژ كارت
3- جلوگیری از جابجایی پول نقدشارژ كارت از طریق اینترنت

نحوه استفاده از سیستم : در این روش هر فرد با برقراری ارتباط با سایت موسسه ، به قسمت شارژ كارت از طریق اینترنت رفته و پس از وارد نمودن كد كاربری و رمز عبور ، شماره كارت بانكی خود (یا شماره كارت شارژی یكبار مصرف ) را در محل مورد نظر وارد كرده ، رمز عبور را ثبت و با تعیین مبلغ و تایید آن مبلغ را از سویی به حساب موسسه واریز و در نرم افزار اتوماسیون كارت اتوماسیون خود را شارژ می‌كند.
نیازها :
1- حساب جاری سراسری موسسه که پرداخت اینترنتی آن توسط بانک فعال شده
2- ارائه IP VALID دانشگاه
مزایای روش :
1- حذف نیروی انسانی جهت افزایش اعتبار كارت‌ها
2- حذف مراجعات افراد جهت شارژ كارت
3- جلوگیری از جابجایی پول نقد


موسساتی که از سیستم شارژ کارت استفاده نمی‌کنند ، می‌توانند از قابلیت اعتبار منفی نرم‌افزاراتوماسیون تغذیه استفاده کرده و با استفاده از خروجی گزارشات مالی مبالغ را از حقوق پرسنل کسر کنند.