‌اتوماسیون سلف‌سرویس
روشهای صدور ژتون
روشهای اتوماسیون صدور ژتون (تریا)

این سیستم برای سلف‌سرویس‌هایی مناسب است که دارای تنوع غذا و دسر میَ‌باشند و نیازی به رزرو غذا از قبل ندارند. برای این کار از دستگاه تریا استفاده می‌شود.

قابلیت‌های دستگاه تریا
• محاسبه قیمت‌های متفاوت برای فرد یا گروهی از افراد
• محاسبه قیمت‌های با یارانه و بدون یارانه، برای غذاهای دوم‌، سوم و ...
• امکان صدور فیش غذا و دسر انتخاب شده
• امکان انتخاب از بین غذاها و دسرهای موجود
• تعیین افراد مجاز و سقف تعداد با یارانه و بدون یارانه
• امكان دریافت غذای از پیش تعیین شده


امكان انتخاب غذا از بین چندین غذا بوسیله دستگاه تریا انتخابی T80


دستگاه تریا T80 و دستگاه تریا اتوماتیک TA80
این دستگاه در بوفه ، کافه تریا و سالن های غذاخوری نصب می گردد که انواع غذا و دسر قابل ارائه می‌باشد و نیازی به رزرو غذا از قبل نمی باشد.
این دستگاه به دو صورت قابل انتخاب T80و انتخاب اتوماتیک TA80می تواند عمل نماید.دستگاه تریا انتخابی T80 :
بوسیله این دستگاه افراد می توانند از بین غذاها و دسرهای موجود در رستوران ، غذای دلخواه خود را انتخاب نمایند
دستگاه تریا اتوماتیک TA80 :

از طریق این دستگاه به صورت اتوماتیك به افراد مراجعه كننده یک یا چند غذا و دسر كه در کامپیوتر بعنوان غذای روز معرفی شده ، ارائه می گردد.

 

ملحقات جانبی :
چاپگر فیش با برش اتوماتیک

امكان دریافت غذای بوسیله دستگاه تریا سیار TS80دستگاه تریا سیار TS80
این دستگاه مانند دستگاه تریا می باشد با این تفاوت که کلیه اطلاعات مربوط به غذاهای هر وعده و هر روز را در خود ثبت می نماید و می توان غذا یا دسرهای مورد نظر را انتخاب نموده و فیش مربوط را از چاپگر متصل به آن دریافت نمود. اطلاعات ذخیره شده در دستگاه توسط کامپیوتر قابل خواندن بوده و کلیه گزارشات مربوطه در کامپیوتر ثبت می گردد. این دستگاه کاملاً بصورت متکی به خود بوده و برا ی مکان‌های با گستردگی بالاایده آل می باشد