ارتباط دستگاه‌ها با نرم‌افزار
روشهای مختلف ارتباط دستگاه‌ها با نرم افزار


از طریق درگاه ارتباطی RS2323• از طریق كنترلر مركزی
این دستگاه جهت ارتباط دستگاه‌ها با نرم افزار طراحی شده و قابلیت ارتباط 30 دستگاه به طور همزمان با كامپیوتر ، تا مسافت 12000متر را فرهم می‌كند.

• از طریق RS485 تا مسافت 1200

• از طریق شبكه داخلی موسسه RJ45
• از طریق MODEM (جهت برنامه ریزی دستگاه تحویل غذا)


• از طریق مودم WIFI جهت سیستم بدون سیم (WIRELESS)