دموي نرم افزار حضور و غياب
(user:demo , pass:1)

دريافت آخرين نسخه نرم افزار

تماس با واحدهای مختلف شرکت تحقیقاتی ستاره جهان‌گستر


آدرس : تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر، خیابان شاهد، خیابان وحدت 4، پلاک 22

Tel: +9821-4852

Fax:+9821-44051728

Email: info@jahangostar.comDepartment Sales Support Fax
واحد محصولات دانشگاهی و پورتال +9821-4852
(360,362)
+98-9102123756
+9821-4852
(361)
+9821-44001269
واحد اتوماسیون تغذیه +9821-44006720
+9821-44009376
+9821-44009374
+98-9102123752
+98-9124963646
+98-9102308610
+9821-44004290-93
+98-9124964193
+98-9102308603
+98-9102308605
+98-9102308606

+9821-44006719
واحد حضور و غیاب +9821-4852
(124,125)
+98-9127159157

+9821-4852
(129,130,131)
+98-9102123753
+9821-44009504
واحد اتوماسیون باشگاهی/td> +98214852
(420)
+98-910230860
+98-9102308607

+9821-4852
(420,421)
+98-9102308607
+9821-44009511
واحد قفل‌های الکترونیکی و اثرانگشتی/td> 021-4852
(420)
+98-910230860
+98-9102308608
+9821-4852
(420,421)
+98-9102308608
+9821-44009511
واحد کیوسک‌های اطلاع‌رسانی/td> +9821-4852
(150,152)
+98-912245698
+98-9122456989
+9821-4852
(150,152)
+98-9102308608
+9821-44009504
واحد گیت‌های کنترل تردد و پاركينگ/td> +9821-4852
(325,326)
+98-9102308609
+98-910212375
+98-9102123754

+9821-4852
(380)
+9821-44009504
واحد پرینتر صدور کارت +9821-4852
(140,141,144)
+98-9124064694
021-4852
(140,141,144)
+98-9124064694
+9821-44052001
(142)
واحد اتوماسیون بلیط اتوبوسرانی/td> +9821-4852
(430,431)
+98-9124406273
+98-9382116298
+9821-4852
(431)
+98-9102305607
+9821-44006719
واحد صدور کارت +9821-4852
(400)
+98-9102303202
+9821-4852
(400)
+98-9102303202
+9821-44009377

انتقادات و پیشنهادات/th> +9821-4852 (203)