دموي نرم افزار حضور و غياب
(user:demo , pass:1)

دريافت آخرين نسخه نرم افزار

JahanGostar LicensesTehran Province Computer Guild Association Tax payers registration license
مجوز فعاليت سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي
Informatics companies competency
ranking certificate
Certificate for temporary registration
of in value added tax system
گواهي رتبه بندي و احراز صلاحيت شركت هاي انفورماتيكي گواهينامه موقت ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده
Establishment license for
producing, designing and assembly companies
Call roll system technical certificate
جواز تاسيس وي‍ژه توليدي، طراحي و مونتاژ وزارت صنايع و معادن گواهي تاييد فني نرم افزار شوراي عالي انفورماتيك
Credit card/club
system technical certificate
Bus public transportation
comprehensive system technical certificate
گواهي تأييد فني نرم افزار باشگاهي و خدمات كارت اعتباري گواهي تأييد فني نرم افزار سيستم جامع اتوبوسراني
Credit services system
technical certificate
Parking automation system
technical certificate
گواهي تأييد فني نرم افزار خدمات كارت اعتباري گواهي تأييد فني نرم افزار اتوماسيون پاركينگ
UAS university comprehensive
system technical certificate
Dining automation system
technical certificate
گواهي تأييد فني نرم افزار سيستم جامع دانشگاهي ياس گواهي تأييد فني نرم افزار اتوماسيون تغذيه