نرم‌افزار‌ سیستم انضباطی
نرم‌افزار سیستم‌ انضباطی تحت وب UAS KE90

نرم افزار سيستم انضباطي تحت وب ياس

هدف این سیستم ثبت و نگهداری و رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویی و ارسال احكام صادره برای اجرا می باشد.

برخي قابلیت های سیستم