نرم افزار دایره امتحانات
اتوماسیون دایره امتحانات تحت وب UAS DE90

  
کلیه امکانات مورد نیاز بخش دایره امتحانات دانشگاه در زیر سیستم امتحانات گنجانده شده است. این سیستم شامل دستگاه کیمیا + نرم‌افزار امتحانات است.

برخي از امكانات سخت‌افزاری:
برخي از امكانات نرم‌افزاری تحت وب: