نرم افزار خدمات رفاهی
نرم‌افزار خدمات رفاهی تحت وب یاس


معرفی:

این سیستم بین صندوق رفاه دانشگاه و دانشجویان می باشد و متفاوت از نرم‌افزار صندوق رفاه سازمان و مكمل آن می باشد و دارای گزارشات متعددی از درخواست های دانشجویان برای سیستم صندوق رفاه سازمان می باشد. در این سیستم كلیه فعالیت های دریافت انواع وام و تقسیط شهریه را بصورت مكانیزه مدیریت می كند .

برخی قابلیتهای نرم افزار :