نرم افزار مدیریت مالی آموزش
نرم افزار مدیریت مالی واحد آموزش دانشجویان UAS M90

  

این سیستم مدیریت مالی دانشجویان شبانه ، نیمه حضوری ، آزاد و غیرانتفاعی را مكانیزه می كند و با ایجاد انسجام بین امور مالی و آموزشی دانشجویان روند انجام كار را بهبود می‌بخشد.


برخي از قابلیت‌هاي نرم افزار مديريت مالي تحت وب: امکانات دانشجویی