سیستم مدیریت SMS
سیستم مدیریت اس.ام.اس UAS SMS90 تحت وب
  

به کمک این نرم افزار مسئولین و مدیران یا اپراتورها قادر به زمانبندی نحوه ارسال sms به دانشجویان یا سایر اعضای یاس می باشند.

برخی قابلیتهای نرم افزار :
قابلیت های نرم افزار اس ام اس خوابگاهی: