نرم افزار آموزش
نرم‌افزار آموزش UAS A90 تحت وب

  

این نرم‌افزار کلیه امور اجرایی آموزش دانشگاه را از لحظه پذیرش دانشجو تا فارغ التحصیلی بصورت مکانیزه پشتیبانی می کند.


برخي از امکانات سیستم جامع آموزش دانشگاه یاس