سیستم اتوماسیون خوابگاهی (اسكان و تردد)
سیستم اتوماسیون خوابگاهی‌ (کنترل تردد + اسکان)
معرفی:
امور خوابگاه ها يکي از بخشهاي سيستم ياس مي باشد که در آن کليه موارد مورد نياز واحد هاي خوابگاهي مانند تعريف خوابگاه ، کنترل دانشجو ، عقد قراردادها ، موارد مالي و کليه گزارشات گنجانده شده است. از مهمترين خصوصيات اين سامانه امکان ثبت ورود و خروج (حضور و غياب) دانشجو توسط کارت يا اثر انگشت مي باشد که در اين صورت امکان ارائه گزارش بصورت لحظه اي بر روي اينترنت يا موبايل خانواده دانشجو فراهم گرديده است .

امکانات سخت افزاری
دستگاه کنترل تردد خوابگاهی در سه نوع (کارتی – اثر انگشت – دوربین دار)

                                            

نرم افزار مديريت و اسكان خوابگاهي تحت وب

برخي قابليت ها:
درصورت استفاده از سيستم تردد و مديريت خوابگاهي موارد زير قابل استفاده خواهد شد :
پرداخت اينترنتي نرم افزار كنترل تردد خوابگاهي تحت وب


برخي قابليت ها: اس ام اس