نرم افزارهاي سیستم اتوماسیون دانشگاهي تحت وب یاس
نرم افزار سیستم اتوماسیون تحت وب یاس

 

سيستم جامع اتوماسيون دانشگاهي سيستمي يكپارچه و چند منظوره جهت هماهنگي تمام قسمت هاي دانشگاهي مي باشد كه كليه امور دانشگاه را از طريق سيستم مي توان بصورت مكانيزه مديريت نمود. در اين سيستم كليه نيازهاي دانشجويي از بدو ورود به دانشگاه تا زمان فارغ التحصيلي لحاظ شده است. در ضمن راهكارهايي براي قسمت هاي مختلف دانشگاه مانند اساتيد و كارمندان در سيستم ديده شده است.

معرفی نرم افزارهاي دروازه ورودی یاس UAS D90

نرم افزار سيستم اتوماسيون تحت وب ياس