چاپ و تحویل اتوماتیک کارت
سیستم چاپ و تحویل کارت بصورت اتوماتیک
چاپگر و نرم افزار صدور کارت پول و شخصی سازی و گروه بندی (MCIS):

به کمک این دستگاه، شماره سریال کارت و یا سایر اطلاعات بر روی کارت چاپ شده و پس از ثبت در بانک اطلاعاتی جامع، آماده تحویل به متقاضیان می باشد.دستگاه تحویل کارت پول به مسافر پس از دریافت اسکناس (CMVM) :

مسافر اسکناس مورد نیاز را در ورودی این دستگاه قرار داده، سپس دستگاه مبلغ وجه دریافتی را محاسبه نموده و کارت را به میزان مناسب شارژ نموده و به متقاضی تحویل می دهد.