مکان‌یابی اتوماتیک ناوگان
مکان‌یابی اتوماتیک ناوگان
خودرو های متعددی روزانه در سراسر شهر تردد دارند که در حال حاضر امکان مشاهده مسیر حرکتشان به صورت OnLine برای سازمان های اتوبوسرانی میسر نمی باشد و تخلفات احتمالی این خودروها به سختی قابل پیگیری می باشد. تخلفاتی نظیر سرعت غیر مجاز، خروج از محدوده مجاز، توقف طولانی ، خروج از خط و... سیستم مکان یابی اتوماتیک خودروها به منظور برآورده نمودن این نیاز سازمانها ی اتوبوسرانی طراحی گردیده است.دستگاه کنترلر مرکزی راننده (BCC):

این دستگاه در بخش اتوبلیط معرفی شده است. توسط این دستگاه علاوه بر اطلاعات بلیط های کسر شده از کارت پول مسافران، موقعیت خودرو نیز به صورت Online به مرکز ارسال می گردد.
مکان یابی خودرو با استفاده از ترکیب سیستم‌های GPS و GPRS صورت می پذیرد. دستگاه کنترلر مرکزی راننده از سیستم GPS جهت مکان یابی خودرو و از سیستم GPRS جهت انتقال Online اطلاعات به مرکز کنترل استفاده می نماید.
اطلاعات گردآوری شده توسط سیستم GPS می تواند بصورت Offline در حافظه دستگاه ثبت و یا بصورت Online از طریق بستر ارتباطیGPRS و یاWLAN و یاWiMax به مرکز کنترل مخابره شود.نرم افزار نمایش موقیت و وضعیت ناوگان AVLS (مانیتورینگ):
نرم افزار AVLS موقعیت لحظه ای ناوگان را بر روی نقشه به همراه سرعت هر اتوبوس نشان می دهد. نبض سیستم در این قسمت می تپد. حرکت اتوبوسها به طرز زیبایی در این نرم افزار به نمایش در می آید. حرکت هیچ اتوبوسی از دید این نرم افزار مخفی نمی ماند. هرگونه حرکت غیر استاندارد راننده، به اپراتور اعلام می گردد. همچنین پیغام مناسب و یا تذکر لازم بصورت اتوماتیک به دستگاه کنترلر مرکزی راننده ارسال می گردد.