ارائه اطلاعات به مسافران
سیستم ارائه اطلاعات به مسافران
مسولیت این سیستم ارائه اطلاعات مناسب و مورد نیاز به مسافران می باشد و وظیفه شفاف سازی حرکت اتوبوسها نزد مردم بر عهده این زیر سیستم است و نقش اساسی در فرهنگ سازی بر عهده دارد. سیستم PIS شامل بخش های زیر می باشد:

نمایش نقشه و خطوط اتوبوسرانی و موقعیت ایستگاهها بر روی وب (LDW) :
مسافران می‌توانند ایستگاه‌ها و زمان رسیدن اتوبوس به هر ایستگاه را دیده و نسبت به آن برنامه‌ریزی نمایند.


دستگاه نمایشگر درون اتوبوس جهت نمایش ایستگاه بعدی اتوبوس(IBD) :

این نمایشگر درون اتوبوس نصب شده و زمان رسیدن اتوبوس به خط بعدی را نشان می دهد.


دستگاه نمایش مدت زمان رسیدن اتوبوس بعدی مربوط به هر خط قابل نصب در ایستگاه (BSD) :
این نمایشگر در ایستگاه و برای هر خط نصب شده و زمان رسیدن اتوبوس بعدی مربوط به هر خط را نمایش می دهد. مسافر به کمک این نمایشگر می تواند از زمان رسیدن اتوبوس بعدی اطلاع حاصل نموده و در مدت باقی مانده به کار دیگری بپردازد.


کیوسک های اطلاع رسانی جهت نمایش خطوط و ایستگاهها (IK) :
این کیوسک با توجه به اینکه دارای دو عدد LCD بزرگ می باشد، علاوه بر نمایش اطلاعات مفید در مورد اتوبوس ها، امکان نمایش تبلیغات بر روی LCD بالایی را دارا می باشد.


ارسال SMS به مسافران و راهنمایی از طریق تماس مسافر به مرکز کنترل بکمک تلفن یا موبایل(SMSC) :

مسافران در هر ایستگاه می توانند با ارسال کد ایستگاه و کد خط مورد نظر، یک سری اطلاعات مفید در مورد مبلغ بلیط، زمان رسیدن اتوبوس بعدی، لیست ایستگاههای آن خط را دریافت نمایند.