مدیریت پرسنل و رانندگان
سیستم مدیریت پرسنل و رانندگان
برای مدیریت پرسنل و رانندگان از نرم افزار حضور و غیاب پرسنل و رانندگان استفاده می‌شود.این نرم افزار اطلاعات مربوط به ورود و خروج رانندگان را از دستگاه کنترلر مرکزی راننده اخذ نموده و سپس گزارشات مربوط به کسر کار یا اضافه کار، غیبت، شیفت و ... را محاسبه می نماید. برای پرسنل نیز می توان از دستگاه حضوروغیاب جهانگستر سری ایگل V800 استفاده نمود. امکانات تکمیلی این سیستم در کاتالوگ های مربوط به حضوروغیاب جهانگستر موجود می باشد.