اتاق سرور مدیریت کنترل
اتاق سرور مدیریت کنترل
سرور سیستم سجا جهت حمل و نقل هوشمند (ITSS) :

سرور سیستم سجا بایستی امکان ذخیره و نگهداری کلیه دیتا بیس های نرم افزارهای مختلف دارا بوده و با امکان پشتیبان گیری دوره ای اتوماتیک، و بکمک هارد پشتیبان و CPU های سرعت بالا، امنیت اطلاعات را حفظ نماید. همچنین بایستی موارد لازم را جهت جلوگیری از هک شدن سیستم پیش بینی نمود. دیتابیس سیستم SQL Server و یا Oracle می باشد که نسبت به حجم اطلاعات قابل انتخاب می باشد.


جهت مدیریت کلیه نرم افزارهای نصب شده بر روی سرور بایستی موارد زیر لحاظ گردد: